ГРАФИЦИ

  • Print
  1. ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ И ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ.
  2. ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ
  3. ГРАФИК ЗА I И II ЧАС НА КЛАСА - 2 СРОК
  4. ГРАФИК РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
  5. СЪОБЩЕНИЕ
  6. ГРАФИК - КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ
  7. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ
  8. ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ