история

 

Нашето училище е най-старото училище в Дупница, основано през 1905 година. То е единственото, което носи името на великия възрожденец Христаки Павлович.

Христаки Павлович,роден в Дупница през 1804 г. в заможно за времето си семейство.
През 1841 г. Христаки Павлович пръв слага началото на девическото училище в Свищов.
Младият Христаки получава първоначалното си образование в килийното училище на манастирския метох в Дупница. След това отива в Рилския манастир, където изучава славянски език и граматика.

По-известни негови съчинения са:
• Аритметика или научна числителница –1833 г.
• Греко-български разговорник –1835 г.
• Общополезен Писмовник - 1835 г.
• Първа българска граматика –1836 г.
• Канон молебен и прочие –1841 г.
• Царственик или История българска –1844

Христаки Павлович влага всичките си сили и дарования в служба на своето Отечество. За много късо време, само 17 години между 1831 и 1848 година, той начертава нови пътища, по които трябва да се върви, за да бъде България това, което е днес. 

ДЕЙНОСТ

 1. Покана 1
 2. Протокол1
 3. Покана 2
 4. Протокол 2
 5. Покана 3
 6. Протокол 3
 7. Покана 4
 8. Протокол 4
 9. Покана 5
 10. Протокол 5
 11. Покана 6
 12. Протокол 6
 13. Покана 7
 14. Протокол 7
 15. Покана 8
 16. Протокол 8
 17. Отчет 2016-2017
 18. Покана 1 - 2018 г.
 19. Протокол 1 - 2018г.
 20. Покана 2 - 2018 г.
 21. Протокол 2 - 2018г.
 22. Покана 3 - 2018 г.
 23. Протокол 3 - 2018г.
 24. Покана 4 - 2018 г.
 25. Протокол 4 - 2018г.
 26. Покана 5 - 2018 г.
 27. Протокол 5 - 2018г.
 28. Покана 6 - 2018 г.
 29. Протокол 6 - 2018г.
 30. Отчет 2018 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Директор:
Антоанета Стойкова Николова


Зам.директор:                                                                                                                                                                   Гергана Василева Рашева


Преподаватели:
Мариана Атанасова Петрова
Екатерина Христова Павлова
Любомира Юлиянова Кирилова
Десислава Олегова Панайотова
Гергана Кирилова Димитрова
Петя Иванова Недкова
Юлиана Димитрова Борисова
Валентин Йорданов Гиздов
Иванка Асенова Ръждева
Весела Иванова Шаламанова
Таня Томова Николова
Лора Владимирова Делибалтова
Доника Георгиева Шукадарова
Силвана Петрова Христова
Даниела Стефанова Георгиева
Спаска Димитрова Стоянова
Мая Максимова Пейчева