На хорото

Група за изучаване на български народни танци „На хорото“

3-4 клас.

Запознаване с танцовия фолклор на България.

Изучаване на български народни хора, детски танци и игри.