"Математичко"

 

Обучителна група „Математичко” се състои от 10 ученици.

Всеки час на участниците в групата се дава работен лист с изучения материал. С някои от тях се работи индивидуално и допълнително. При повечето се наблюдава напредък.

Интересно протичат и часовете, в които учениците участват заедно със своите родители. Там задачите имат повече състезателен характер. Състезавайки се с майките и бащите си, децата стават значително по-мотивирани, тъй като накрая печелившият отбор получава поощрителна награда.

prev  Set 1/2  next