„Кой пише по-красиво и по-четливо?”

Група за обучителни затруднения по БЕЛ 3. клас „Правопис и краснопис”. В групата работим за подобряване на краснописа и затвърдяването на някои правописни правила, при които учениците срещат известни затруднения.

prev  Set 1/2  next