"Математиката - лесна и интересна"

 

В групата са включени 10 ученици от 5 клас. Целта на занятията е да се развие логическото и творческо мислене у учениците. Да се усвоят знания, необходими при преодоляване на на образователни дефицити на учениците. Да се покаже, че математиката би могла да бъде лесна, интересна и полезна.

 

 

Знам и мога! - представителна изява

2018-05-30 | 14:00 | гр. Дупница, зала "Терпсихора" 


     Учениците и техните преподаватели проведоха отборно състезание. В състезанието участие взеха учениците от групите по обучителни затруднения по проект „Твоят час” с ръководители Спаска Стоянова и Мая Пейчева. Състезанието се проведе между два сборни отбора с ученици от пети и седми клас. В първите два кръга участниците отговаряха на въпроси по математика и български език и литература за определено време. В трети кръг двата отбора решиха по две задачи – по една за 5. и 7. клас.В последния кръг по двама участници от всеки отбор представиха изучавани през годината стихотворения. Всички ученици получиха грамоти и награди.