"В света на математиката"

 

В групата са включени 10 ученици от 7 клас. Това е група за преодоляване на обучителни затруднения на учениците при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика. Целта на занятията е да се попълнят пропуснатите знания, да се решават практически задачи, както и учениците да се научат да четат с разбиране, което ще им помогне на предстоящото НВО по математика.

 

 

 

Знам и мога! - представителна изява

2018-05-30 | 14:00 | гр. Дупница, зала "Терпсихора" 


     Учениците и техните преподаватели проведоха отборно състезание. В състезанието участие взеха учениците от групите по обучителни затруднения по проект „Твоят час” с ръководители Спаска Стоянова и Мая Пейчева. Състезанието се проведе между два сборни отбора с ученици от пети и седми клас. В първите два кръга участниците отговаряха на въпроси по математика и български език и литература за определено време. В трети кръг двата отбора решиха по две задачи – по една за 5. и 7. клас.В последния кръг по двама участници от всеки отбор представиха изучавани през годината стихотворения. Всички ученици получиха грамоти и награди.