ГРАФИК

  • Print

ЗАПОВЕД

ОБРЪЩЕНИЕ

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 2021/2022

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

ОБЯВА - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗАПОВЕД "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

Информация за работа на комисия за

насочване на ученици с хронични заболявания

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа