НОВИНИ

  • Print

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - 1

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - 2

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - 3

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА

Прием първи клас 2022/2023

Прием първи клас 2022/2023 - комисия

Прием първи клас 2022/2023 - заповед

ЗАПОВЕД

ОБРЪЩЕНИЕ

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 2021/2022

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

ОБЯВА - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

АВТОБИОГРАФИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗАПОВЕД "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

Информация за работа на комисия за

насочване на ученици с хронични заболявания

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

КЛАСИРАНЕ 1. КЛАС - 2021/2022 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО 4. КЛАС

Информация за родителите на децата записани в първи или осми клас в държавно или общинско училище за отпускане на еднократна помощ

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ

1 ноември - Ден на народните будители