МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗЕНИЕ - 06.02.2020 г.

На 06.02.2020 г. се проведе училищно математическо състезание. В него взеха участие ученици от 2 до 7 клас. Учениците с най-добри резултати получиха грамоти и награди.