Урок по английски език - 19.12.2019 г.

Урокът се проведе в 5 клас на 19.12.2019 г. На него присъстваха : експертът по ЧЕ от РУО Кюстендил -госпожа Любка Ковачева, директорът на училището госпожа Антоанета Николова, зам. директорът госпожа Гергана Рашева, учители от общински училища и от училище ,,Христаки Павлович", както и родители на ученици от 5 клас.

Темата на урока е : Christmas around the world ( Creativity in the classroom)

Урокът е една от изявите на госпожа Ръждева, след участие в структуриран курс за учители по английски език по програма Еразъм +.

Темата на мобилността беше ,,Focus on Scotland. Language and Practical Methodology : Creativity in the classroom".

Обучението се проведе в град Дънфърмлин , Шотландия от 14 до 27. 07.2019 г.

Целта на курса бе да се представят на учителите нови методи на преподаване и чрез иновативни техники да се подобри и разнообрази преподавателската им работа , да се формира лингвистична , комуникативна и социо-културна компетентност в учениците и да се повиши мотивацията им за изучаване на чужд език.

prev  Set 1/2  next