Общински училищни игри - 16.10.2018 г.

На 16.10.2018 г. се проведоха Общинските училищни игри по футбол. Отборът на ОУ "Христаки Павлович" взе участие и се нареди на 4-то място от участващи шест отбора.