1 март 2018 г.

Учениците от клуб "Цветове и багри" взеха участие в изложба по случай 1 март в библиотеката на читалище "Зора 1858". По инициатива но Община Дупница украсиха с мартеници едно от дръвчетата на площада.