ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

 

Първокласниците от ОУ,,Христаки Павлович“ гр.Дупница изучиха всички букви.

Вече са грамотни и могат да пишат и четат. На 31. 03. 2017 година те отпразнуваха своя,, Празник на буквите“.