12.05.2023 г. - бинарен урок по ЗИ в 1. кл.

На 12 май 2023 г. в първи клас се проведе бинарен урок в заниманията по интереси от старшите учители Гергана Димитрова и Десислава Панайотова. Изнасянето на урока беше част от заложени цели за изпълнение по програма „Училища за пример“ към Фондация „Заедно в час“. Наблюдението на урока беше уважено от училищното ръководство, учители и от официалните гости Олга Траянова, която е ментор на училището по програмата, и Десислава Стоянова, мениджър „Подкрепа на учители“ в „Заедно в час“.

Урокът с тема „Сезони“, който беше за обобщение и систематизация, се отличи с голям набор от междупредметни връзки, много положителни емоции, работа в екипи, използване на ИКТ ресурси, изпълнение и представяне на проектна дейност от учениците и рефлексия за цялостното им учене чрез преживяване. Учениците демонстрираха отлични познания за сезоните с помощта на образователната платформа „Енвижън“. Стратегията за оценяване на постиженията им в проектната дейност се базираше на адаптирана за целите на урока критериална матрица. Наблюдението от страна на гостите се осъществи с помощта на специални инструменти – протокол за наблюдението на урок и стандарт за качество, основан на т.нар. седем сили на учителя.

prev  Set 1/4  next