Спортен празник – 27 април 2023 г.

На 27 април в двора на ОУ „Христаки Павлович“ – гр Дупница се проведе традиционния спортен празник. Ученици от всички класове взеха активно участие в организираните състезания. Особено интересни и вълнуващи се оказаха шафетните игри, в които учениците успяха да покажат освен умения за екипна работа, така и сръчност, бързина и висока концентрация. Екипите от начален и прогимназиален етапи, които се представиха най-добре след компетентна преценка от страна на журито, получиха купи и подаръци, а останалите – поощрителни грамоти за участие. В спортните мероприятия взеха участие и родители, което направи цялостното преживяване още по-приятно и запомнящо.

prev  Set 1/4  next