06.04.2023 - Заедно в изкуствата и спорта

На 06 април 2023 г. учениците от начален и прогимназиален курс на обучение взеха участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Бяха подготвили китка от народни песни и танци от Родопската и Шопската фолклорни области.