Най-хубавата коледна къща

 

На 16 декември 2022 г. ученици от начален и прогимназиален курс на обучение изнесоха коледна програма на конкурс „Най-красиво украсена коледна къща“.