Добрият пример

На 12 декември ни гостуваха майки на наши ученици, които са организирали благотворителна кухня към църквата, която посещават. Те ни разказаха за своята дейност, която се състои в приготвяне на храна за нуждаещи се хора. В момента хората, които се хранят са близо 90. Средствата за продуктите, с които се приготвя храната са лично от тези жени и те ги дават безвъзмездно. Всяка година за Коледа те приготвят и пакети с хранителни продукти и раздават на вдовици и сираци.

Те призоваха учениците да не хвърлят храна, да помагат при всяка възможност и да бъдат добри и сърдечни с хората в беда.

Всички ние, ученици и учители, бяхме възхитени от доброто дело и решихме да съберем пакетирани хранителни продукти, с които да  подпомогнем благородната кауза. Да има по-малко гладни хора и повече грейнали от щастие очи!