БД инициативи – ноември 2022 г.

Всяка година през месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. По повод на инициативата учениците в начален етап от ОУ ,,Христаки Павлович“ гледаха презентация на тема ,,Правилата опознай“, изработиха светофарчета, оцветиха рисунки и направиха табла.

Учениците от ОУ ,,Христаки Павлович“ взеха участие и в инициативата организирана от ГД „Национална полиция“ - МВР, Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционен фонд (ГФ), която е част от европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“. Инициативата се проведе в периода 16 ноември – 7 декември 2022 г.

За да проверят и обогатят познанията си за правилата за пътна безопасност, учениците решаваха  образователния онлайн тест „Без грешки на пътя“. Те се справиха отлично и получиха грамоти за максимален брой верни отговори.

Друга дейност, свързана с горепосочените инициативи, беше запознаване с новите площадки по БД от спечелен проект на училището. Чрез игра се припомниха правилата за преминаване по пешеходна пътека, каране на велосипед по велосипедна алея, пресичане на път с предимство и път без предимство, кръстовище със светофар и др. Учениците  показаха своите знания за пътните знаци и за маркировката на пътя. Децата от ПГ поздравиха останалите с песен за знаците.

 

prev  Set 1/2  next