Световен ден на Земята

 

Учениците от ОУ "Христаки Павлович" отбелязаха 22 април - Ден на Земята с много и разнообразни мероприятия. По-големите ученици почистиха двора и  варосаха дърветата, а тези от начален етап  - засадиха цветя и храсти , и изработиха проекти от природна материали. Малчуганите от подготвителната група оцветяваха картинки и рецитираха стихчета.

 

prev  Set 1/2  next