БЮДЖЕТ

1. ОТЧЕТ

2.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 2018 г.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА.

4. ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА.

5. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТТА МЕСЕЦА НА 2019

6.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019

7. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 г.

8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

9.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 година

10. БЮДЖЕТ 2021 г.

11. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА.

12. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 ГОДИНА.

13. Изпълнение на бюджета за  трето тримесичие на 2021 г.

14. Изпълнение на бюджета за 2021 г.

15. Отчет за касово изпълнение на бюджета периода 01.01. - 31.03.2022 г.

16. Бюджет 2022 година.

17. Отчет за касово изпълнение на бюджета - 30.06.2022 г.

18. Отчет за касово изпълнение на бюджета - 30.09.2022 г.

19. Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2022 г.

20.Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.

21. Отчет - 31.07.2023 г.

22. Отчет трето тримесечие.

23. Бюджет 2023 Христаки Павлович

24.Изпълнение на бюджета за 2023 г.

25. Отчет на ОУ "Хр.Павлович" - 31.03.2024 г.