Представителна изява - 30.04.2018 г.

 

 Група ,,Природата около нас“

2018-04-30 | 13:00 | зала Терпсихора 
Учениците представиха "Парад на плодовете" съвместно с Арт работилница "На работа ръчички", които изра
ботиха и коронките за представленито. Участниците бяха много развълнувани и с трепет разказаха на публиката един чуден сън - Сънят на Ванчето". В него малкото момиче се сприятелява с плодовете и млякото. Целта ни беше, да покажем на останалите ученици и техните родители, че здравословното хранене е много важно. Накрая имаше и викторина с публиката, а наградите бяха плодове. Във фоайето на залата , групата подреди изложба от предмети и рисунки, изработени по време на заниманията на групата.