"Празник на цветята"

На 15. 03. 2018 година родителите на учениците от група ,,Природата около нас“ отново ни бяха на гости. В часа с тема ,,Празник на цветята“ изработихме цветя  от кори за яйца и пролетни венци. Част от изработените неща ще се представят на великденския базар, който е с благотворителна цел.

prev  Set 1/2  next