,, Уча и се забавлявам на английски"

  • Print


Целта на работата на тази група е оказване на помощ на учениците
в усвояване на учебния материал и разнообразяването му със забавни игри и песни . Участници - 6 клас

 

Представителната изява на учениците беше викторина , в която те трябваше да покажат своите лексикални и граматични познания по изучените теми. Учениците отговаряха на въпроси относно

музика , исторически забележителности по света, страни , националности и традиции, фестивали.

Участниците в групата бяха ентусиазирани да научат и някои пословици и поговорки, често използвани  сред  англоговорящите народи и конкретно англичаните. 

        Всеки ученик получи награда за правилно дадените  отговори.