,, Уча и се забавлявам на английски"


Целта на работата на тази група е оказване на помощ на учениците
в усвояване на учебния материал и разнообразяването му със забавни игри и песни . Участници - 6 клас