"Математиката - лесна и интересна"

 

В групата са включени 10 ученици от 5 клас. Целта на занятията е да се развие логическото и творческо мислене у учениците. Да се усвоят знания, необходими при преодоляване на на образователни дефицити на учениците. Да се покаже, че математиката би могла да бъде лесна, интересна и полезна.