"В света на математиката"

 

В групата са включени 10 ученици от 7 клас. Това е група за преодоляване на обучителни затруднения на учениците при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика. Целта на занятията е да се попълнят пропуснатите знания, да се решават практически задачи, както и учениците да се научат да четат с разбиране, което ще им помогне на предстоящото НВО по математика.