VII научнопрактическа конференция за добри педагогически практики

От 19 до 21 октомври 2022 г. в гр. Банско се проведе Седмата национална научнопрактическа конференция за разработване на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, организирана от МОН и СБУ. По време на конференцията 50 учители от цялата страна представиха свои педагогически практики.

Ивайло Саправлийски, който е начален учител, представи презентация за организация на образователния процес чрез използването на ИКТ средства и мотивиране на учениците в часовете по математика. За участието си в конференцията той беше награден от г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката, и г-н Иван Кънчев от Синдиката на българските учители.