СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

По Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ в ОУ“Хр.Павлович“ се сформират групи по:

          1.Вокална група за изпълнение на народни песни-ансамбъл „Рилски звънчета“

          2.Съвременни танци и „улични стилове“-Hip-Hop , Break dance.

          3.Сформиране на два отбора по футбол- I –IV и   V-VII клас.

Групите ще работят през учебната 2022/2023г.