ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩНИ ИГРИ ПО ФУТБОЛ

 

На 16.10.2019 г. се проведоха общински училищни игри по футбол. Учениците от ОУ "Хр.Павлович" взеха участие.