Ден на търпението - 25.03.2019 г.

Ученици от ОУ "Христаки Павлович" гр. Дупница отбелязаха Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение.

Бе изготвено табло - постер където всеки имаше възможност да напише своето послание към доброта и толерантно отношение. Учениците изработиха четирилистни детелини, от картони, на които бе отбелязана датата на международния ден на търпението. Идеята на учениците е този ден да се превърне в традиция, за да предизвикат взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантно отношение между ученици, учители и родители.