Общински училищни игри по тенис на маса - 04.12.2018 г.

На 04.12.2018 г. учениците от ОУ "Христаки Павлович" взеха участие в общинските училищни игри по тенис на маса и се наредиха на трето място.