14.01.2024 г. - Василица

14.01.2024 г. - Василица - Спортна зала Дупница. Участие на ученици от прогимназиален курс на обучение.