Възпоменание на жертвите от ПТП

Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП  се отбелязва всяка година в третата неделя на ноември. Целта е да се привлича вниманието на обществеността към проблемите на пътната безопасност. Учениците от 3. клас отбелязаха датата с гледане на презентация ,,На пътя е опасно“, оцветяване на рисунки и изработване на макет.