Патронен празник

На 27 октомври 2023 г. ученици, учители и родители отбелязаха патронния празник на ОУ „Христаки Павлович“. Посетиха се градската галерия, околийската къща и джамията в гр. Дупница.

 

prev  Set 1/3  next