Нашето училище е най-старото училище в Дупница, основано през 1905 година. То е единственото, което носи името на великия възрожденец Христаки Павлович.

Христаки Павлович,роден в Дупница през 1804 г. в заможно за времето си семейство.
През 1841 г. Христаки Павлович пръв слага началото на девическото училище в Свищов.
Младият Христаки получава първоначалното си образование в килийното училище на манастирския метох в Дупница. След това отива в Рилския манастир, където изучава славянски език и граматика.

По-известни негови съчинения са:
• Аритметика или научна числителница –1833 г.
• Греко-български разговорник –1835 г.
• Общополезен Писмовник - 1835 г.
• Първа българска граматика –1836 г.
• Канон молебен и прочие –1841 г.
• Царственик или История българска –1844

Христаки Павлович влага всичките си сили и дарования в служба на своето Отечество. За много късо време, само 17 години между 1831 и 1848 година, той начертава нови пътища, по които трябва да се върви, за да бъде България това, което е днес.